Styr- och reglersystem

Styrning av kyla/värme till ex kontorslandskap.
Brandstyrning i ventilationssystem.
Installation av fläktaggregat.