Elinstallationer

Vi utför elinstallationer för både privatkunder och företag.

Vi erbjuder även nätverksinstallationer.

ROTAVDRAG

Vi erbjuder ROT-avdrag till privatkunder, med ROT-avdraget kan du spara 30% av arbetskostnaden.

ROT-avdraget gäller om vi drar in el i ett nytt hus, byter ut dina gamla elledningar, byte av elcentral eller utför fasta installationer och reparationer som inbegriper el. 

Du har också rätt till ROT-avdrag för elarbeten som utförs i din bostadsrätt, ex modernisering av lägenhetens elsystem, byte av elcentral och installation av vägguttag.

Maximalt avdrag är 50 000 kr/år.