Installator stöder Giving People

Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige. Var med och stöd du också!