Kortläsare System

Bewator Entro- Det säkra och flexibla passersystemet

 

Bewator Entro är ett modernt passersystem utvecklat med användarvänlighet i fokus. Bewator Entro passar alla företag och förvaltningar och fastigheter som önskar hög säkerhet men samtidigt en bekväm och användarvänlig funktion.

 

Det användarvänliga passersystemet

 

Bewator Entro är ett PC-styrt passersystem där all administration sköts i en användarvänlig Windows-miljö. I programmet bestäms vilka personer som har tillträde till vilka dörrar under bestämda tider samt en rad andra funktioner. Om någon tappar sin bricka eller kort spärras denna enkelt och snabbt i systemet vilket ger en hög säkerhetsnivå.

 

Installatörens val

 

Bewator Entro är även utvecklat med installationsvänlighet i fokus. Systemets undercentraler, dörrcentraler och kortläsare inbjuder till enkel installation och driftsättning vilket medför lägre installationskostnader. Den goda valmöjligheten till olika typer av kommunikation innebär att systemet blir flexibelt och geografiskt oberoende, samt underlättar installationen.

 

En långsiktig investering

 

Bewator Entro är en investering för framtiden. Stor fokus är satt på utveckling av systemets alla delar för att hela tiden förbättra prestanda och användarvänlighet. Fokus är även satt på att systemet hela tiden ska kunna uppgraderas till nya systemversioner och vara kompatibelt med äldre versioner av hårdvara. Detta innebär att Bewator Entro är en kostnadseffektiv lösning över tiden där det går att börja med en enda dörr för att sedan successivt bygga ut systemet till maximlt 512 dörrar och 40 000 kort.

 

Kortläsare

 

Magnetkort, Beröringsfritt, Hands-Free, Smartcard och Loop läsare tillåter ett system att använda passande teknik för varje typ av applikation med avseende på pris och prestanda.

Kortläsare kan konfigureras på en rad olika sätt. Från fristående enheter till system med hundratals kortläsare och med tusentals kort.

 

Det finns huvudsakligen två typer av konfiguration:

  • Singeldörr läsare: Lösningar för enskilda dörrar, s.k. stand-alone, i både kompakt och delat montage.
  • System läsare: Ansluts till ett system som Granta, 2010 eller Entro.

 

 

Passersystem

 

Passagesystem

 

Passagesystem

 

 

Passagesystem